PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BLAUW marketing & communicatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BLAUW marketing & communicatie, en/of omdat u deze zelf aan BLAUW marketing & communicatie verstrekt. BLAUW marketing & communicatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM BLAUW marketing & communicatie GEGEVENS NODIG HEEFT
BLAUW marketing & communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BLAUW marketing & communicatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG BLAUW marketing & communicatie GEGEVENS BEWAART
BLAUW marketing & communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
BLAUW marketing & communicatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van BLAUW marketing & communicatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLAUW marketing & communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
BLAUW marketing & communicatie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BLAUW marketing & communicatie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BLAUW marketing & communicatie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BLAUW marketing & communicatie heeft hier geen invloed op. BLAUW marketing & communicatie heeft Google geen toestemming gegeven om via BLAUW marketing & communicatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blauwcommunicatie.nl. BLAUW marketing & communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
BLAUW marketing & communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BLAUW marketing & communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BLAUW marketing & communicatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BLAUW marketing & communicatie op via info@blauwcommunicatie.nl. www.blauwcommunicatie.nl is een website van BLAUW marketing & communicatie

BLAUW marketing & communicatie is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Baarlosestraat 142, 5923 AP Venlo-Blerick
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12064688
Telefoon: 077-400 93 48 & 06-54 98 40 69
E-mailadres: info@blauwcommunicatie.nl