Communicatie

Communicatie is voor organisaties van essentieel belang. Sinds 1 januari 2007 help ik organisaties bij hun communicatievraagstukken. De ene keer met een kleine opdracht om mee te denken, te presenteren of om content te schrijven. De andere keer langdurig en structureel meewerken om te communiceren voor en namens de organisatie. Soms werk ik samen met andere bureaus of professionals om tot het gewenste resultaat te komen.

Enkele referenties

Ik ondersteun momenteel structureel het Gelijke Kansen project (gemeente Venlo),  multifunctionele accommodatie ’t Raodhoes en bestuurskundig adviesbureau Arena consulting. Daarnaast ben ik als communicatieadviseur betrokken bij de Regiodeal Noord-Limburg (acht gemeentes), programma Landelijk gebied en bij de ontwikkeling van het Kazerne Kwartier in Venlo.

Ik heb 7,5 jaar lang middelbare school het Blariacumcollege structureel ondersteund bij hun communicatie-activiteiten. En bijna 11 jaar lang verzorgde ik de communicatie voor de bibliotheek Venlo, waaronder ook woordvoering.

In de breedte ondersteunen op communicatiegebied en helpen bij campagnes heb ik onder andere ook gedaan bij Brightlands campus Greenport Venlo, VVD-Venlo & -Limburg, VeTeBe makelaars, woningstichting Antares en de gemeente Venlo. Voor de gemeente Venlo heb ik vaker schrijfopdrachten uitgevoerd en bewonersavonden als gespreksleider geleid. 

In november 2006 slaagde ik voor mijn diploma Bachelor of Communication. Bij Fontys Hogescholen in Eindhoven heb ik in 2018-2019 als gastdocent gewerkt bij de opleiding communicatie.

Promo lokbus drugsdumping (2024)
‘Meld wat je ziet, voor een veilig buitengebied’. I.s.m. Motion & Design

Promo Kijk Niet Weg podcast (2023)
Initiatiefnemer, productie en redactie 3-delige podcast i.s.m. Lubert Priems.

AANPAKKEN, aflevering 1 (2023)
Idee en campagne AANPAKKEN, productie en redactie i.s.m. Doerak. Uitgezonden door Omroep Venlo TV.

Geurherkenningsapp Kijk Niet Weg!
Een 1 april grap (2023) voor de Kijk Niet Weg campagne. I.s.m Motion & Design

Uitleg geurherkenningsapp (2023) 
Een 1 april grap (2023) voor de Kijk Niet Weg campagne. Uitleg burgemeester Ryan Palmen

Gelijke Kansen, portret Tom van Mocca (2022)
Diverse video’s voor Gelijke Kansen i.s.m. Doerak

Eindejaarsuitzending Venlo Vertelt (2021)
Presentatie en redactie uitzending, met burgemeester Antoin Scholten.

Bewonersavonden Hoogwater (2021)
Gespreksleider van 4 bijeenkomsten in de gemeente Venlo over het hoogwater.

Campagne voor Noord-Limburg
Bewustwoordingscampagne voor acht gemeentes ontwikkeld.

Nieuwjaarsreceptie Ondernemend Venlo
Presentatie en gespreksleider

Slotjes brug Pont des Arts
Creatieve copywriting (brief en persbericht) voor gemeente Venlo

MKB sessie Winnaars LvdG-prijs
Presentatie, gespreksleider en organisator 

Concept TopDom
Ontwikkeling website en video, copywriting en begeleiding

Concept Ontdek Beesel
Ontwikkeling website, redactie, social media, activiteiten en acties

Ik tel alaaf watch
Ontwikkeling website en video’s, creatie, productie en copy i.s.m. Motion & Design

Ondernemersprijs LvdG, gemeente Venlo
productie, redactie, voice-over tekst en interview diverse bedrijfsportretten

Campagne VVD-Limburg 2011
Creatie, productie en mediaplanning
O.a. deze LVK-spot

Concept i-Kompas
Ontwikkeling website, redactie en social media

BLAUW opgericht 1-1-2007