Centrummanagement & Citymarketing

Als centrummanager en citymarketeer zet ik mij mee in om de centra van de gemeente Beesel aantrekkelijk te houden. Bij al mijn werkzaamheden speelt communicatie een belangrijke rol.

Een zeer dynamische opdracht waarbij met ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren, burgemeester en wethouders, kernoverleggen, bureaus en verenigingen wordt samengewerkt om de drie centra in gemeente toekomst bestendiger te maken. 

Enkele referenties
Zo hebben we het concept Ontdek Beesel ontwikkeld. Onder deze noemer worden activiteiten, acties en boekjes georganiseerd, er is een website gemaakt en er worden social mediakanalen bijgehouden. Verder draag ik bij aan de communicatie rondom de herinrichting centrum Reuver, input voor centrumvisies en uitvoeringsplannen, organiseren van kwartaal-borrels, het organiseren en initiëren van acties en activiteiten. Daarnaast het stimuleren van meer samenwerking tussen stakeholders. Er vindt ook afstemming plaats met andere gemeentes, provincie Limburg en centrummanagers.

Logo Ontdek Beesel
Ontwikkeling logo, i.s.m. Aviso communicatie, voor citymarketing

Website Ontdek Beesel
Ontwikkeling website, redactie en social mediakanalen 

Etalagewandelingen
Organisatie van etalagewandelingen door gemeente en publiciteit

Beesel Bakt
Organisatie zoektocht naar de Beesel lekkernij 2021 en publiciteit

‘Hert veur Beesel’
Organisatie live TV uitzending om lokale ondernemers te ondersteunen en publiciteit

Ontwerpschets centrum Reuver
Betrokken bij proces herinrichting centrum Reuver

Kortingsboekje 1
Organisatie, samenstelling, redactie, verspreiding en publiciteit

Kortingsboekje 2
Organisatie, samenstelling, redactie, verspreiding en publiciteit

Kortingsboekje 3
Organisatie, samenstelling, redactie, verspreiding en publiciteit

Zomerflyer voor toeristen
Concept, samenstelling, redactie i.s.m. Imke design en verspreiding

Beheer facebook
De facebookpagina van Ontdek Beesel beheren en actueel houden

Beheer Instagram
De Instagrampagina van Ontdek Beesel beheren en actueel houden

BLAUW opgericht 1-1-2007